• HỌC BỔNG A-LEVEL & DỰ BỊ ĐẠI HỌC UK

    Mức học bổng: lên đến 50%.
    Tổng chi phí còn lại: 450-800 triệu/năm.
    Thời gian học: 02 năm A-level; 9 tháng - 1 năm Dự bị Đại học.

  • HỌC BỔNG ĐẠI HỌC- THẠC SĨ UK

    - Chi phí: 400tr VND/ năm
    - Thời gian học: 3 năm ĐH, 1 năm Thạc sĩ
    - Visa ở lại 2 năm sau khi tốt nghiệp

  • Trải nghiệm nghề 2020

    STEM PROGRAMMR
    Trải nghiệm Khối ngành Kỹ thuật
    Thời gian: 02 tuần từ 28/6 đến 12/7/2020
    Địa điểm: Trường nội trú CATS UK

  • Trải nghiệm nghề 2020

    CAREER IN MEDICINE
    Trải nghiệm Khối ngành Y Dược
    Thời gian: 02 tuần từ 12/7 đến 26/7/2020
    Địa điểm: Trường nội trú CATS UK

  • Trải nghiệm nghề 2020

    BLOOMBERG BUSINESS ADVANTAGE
    Trải nghiệm Khối ngành Kinh tế
    Thời gian: 02 tuần từ 12/7-26/7
    Địa điểm: trường tư thục nội trú CATS UK

Contact

Address: Room 203, N2D Building, Le Van Luong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam
Tel: +84 4 3555 81 61
Fax: +84 904 860 081
Email: info@ilse.edu.vn

Contact us

Room 203, N2D building,
Le Van Luong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn