Tư vấn hồ sơ xin học bổng Phổ thông và Dự bị Đại học- Năm học 2019

Thời gian nhận hồ sơ:
  • Đợt 1: 15/11/2019
  • Đợt 2: 15/01/2020
  • Đợt 3: 15/3/2020
Nội dung: 
  • Tư vấn hướng nghiệp và chọn ngành
  • Tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ
  • Tư vấn chọn trường
  • Ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra và luyện phỏng vấn xin học bổng

Contact us

Room 203, N2D building,
Le Van Luong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn