Cac khoa hoc khac
Khoá học Tiếng Anh tổng quát được thiết kế với mục tiêu giúp học viên vượt qua rào cản ngôn ngữ, nâng cao sự tự tin trong giao tiếp. Dù mục đích học tiếng Anh của bạn như một ngôn ngữ mới hay trau dồi kỹ năng toàn diện thì khoá học này là sự lựa chọn đúng đắn.

Khoá học Tiếng Anh tổng quát giúp học viên nâng cao 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể hiểu và giao tiếp được với người bản ngữ một cách tự tin, chính xác, và trôi chảy nhờ vào khả năng sử dụng từ vựng, cấu trúc câu và thành ngữ một cách thuần thục. Đồng thời, khoá học sẽ từng bước đưa ra những hướng dẫn phù hợp và tổ chức các hoạt động học tập có tính tương tác cao giúp nâng cao kỹ năng đọc và viết của học viên.Khoá học Tiếng Anh tổng quát được thiết kế với mục tiêu giúp học viên vượt qua rào cản ngôn ngữ, nâng cao sự tự tin trong giao tiếp. Dù mục đích học tiếng Anh của bạn như một ngôn ngữ mới hay trau dồi kỹ năng toàn diện thì khoá học này là sự lựa chọn đúng đắn.

Contact us

Room 203, N2D building,
Le Van Luong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn