Lớp năng khiếu

Đối tượng: Lớp Năng khiếu bao gồm những học viên xuất sắc được thầy Zane chọn lựa từ các lớp học tiếng Anh trẻ em tại ILSE.  Mục đích: Nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu tiếng Anh của học viên một cách tốt hơn trong một lớp học chọn lọc chặt c...

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn