Tiếng anh thiếu niên

Đối tượng: Khóa học được thiết kế dành cho học viên từ 12 đến 16 tuổi. Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.0+ (tương đương B1/B2 theo Khung chuẩn Châu Âu) Mục đích:  Khoá học cung cấp cho các em các kiến thức nền tảng và kỹ năng tiếng Anh quan trọng để c...

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn