Lịch thi IELTS 2016 tại Hội đồng Anh và IDP

  HỘI ĐỒNG ANH IDP
Tháng 1 09*, 14 & 23*  09, 14, 23* & 30
Tháng 2 20* & 27 18*, 20* & 27 
Tháng 3 05*, 12 & 19*  05*, 12* & 19*
Tháng 4 02*, 16 & 21  02*, 16 & 21
Tháng 5 07, 19*, 21* & 28  07, 19*, 21* & 28
Tháng 6 04*, 16, 18 & 25*  04*, 16, 18 & 25*

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn