Step up to ielts

Yêu cầu đầu vào: IELTS 4.0-4.5

Mục tiêu đầu ra: IELTS 5.0-5.5

Thời lượng: 
- Step up Speaking and Writing: 32 giờ
- Step up Reading and Listening: 30 giờ

Nội dung khoá học: 

- Khóa học giúp bạn hiểu rõ các tiêu chí chấm điểm của từng kỹ năng trong bài thi IELTS.
- Khóa học sẽ cung cấp các dạng câu hỏi cơ bản trong phần thi.
Khóa học cung cấp các kỹ thuật làm bài cơ bản của mỗi kỹ năng.

Ưu đãi: 
- Giảm 5% cho nhóm 03 học viên cùng đăng ký học.
- Giảm 5% cho học viên thân thiết của ILSE.

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn