Tiếng anh trẻ em

 

Tiếng Anh Trẻ em 

Đối tượng: Khóa học được thiết kế cho các em từ 5 đến 10 tuổi.

Thời gian: 30 giờ/cấp độ

Giáo trình:  Let's Go

Phương thức giảng dạy:
- Tập trung xây dựng, củng cố vốn từ vựng trong thời gian ngắn nhất nhằm giúp các em có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình. Từ vựng sẽ tập trung vào các chủ đề gắn với cuộc sống hàng ngày của các em.
- Làm quen với những âm tiết cơ bản trong tiếng Anh để giúp các em có nền tảng phát âm tốt.
- Tập trung phát triển đồng đều cả 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết nhằm giúp các em hoàn thiện kỹ năng học.

- Kỹ năng Nghe được phát triển thông qua các bài hát, các câu chuyện kể.
- Kỹ năng Đọc được phát triển thông qua các bài đọc hoặc các câu chuyện ngắn.
- Kỹ năng Viết được phát triển thông qua các bài viết ngắn dựa trên các gợi ý hoặc bài viết mẫu.
- Kỹ năng Nói sẽ được phát triển thông qua các bài tập Nói trên lớp và về nhà. 
- Bài kiểm tra chất lượng định kỳ 2-2.5 tháng/lần giúp đánh giá một cách khách quan mức độ tiến bộ của học viên. Cuộc gặp phụ huynh sẽ được ILSE tổ chức sau mỗi bài kiểm tra chất lượng nhằm giúp giáo viên và phụ huynh có dịp trao đổi tình hình học tập của con.

 

Tiếng Anh Thiếu niên

Đối tượng: Khóa học được thiết kế cho các em từ 10 đến 12 tuổi.

Thời gian: 30 giờ/cấp độ

Giáo trình:  Giáo trình Reading&Writing của Oxford

Phương thức giảng dạy:
- Tập trung xây dựng, củng cố vốn từ vựng trong thời gian ngắn nhất nhằm giúp các em có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình. 
- Tập trung phát triển đồng đều cả 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết nhằm giúp các em hoàn thiện kỹ năng học.

- Kỹ năng Nghe được phát triển thông qua các bài nghe, bài hát và các video clip theo chủ đề học.
- Kỹ năng Đọc được phát triển thông qua các bài đọc hiểu
- Kỹ năng Viết được phát triển thông qua các bài viết ngắn dựa trên các gợi ý hoặc bài viết mẫu.
- Kỹ năng Nói sẽ được phát triển thông qua các bài tập Nói trên lớp và về nhà. 
- Bài kiểm tra chất lượng định kỳ 2-2.5 tháng/lần giúp đánh giá một cách khách quan mức độ tiến bộ của học viên. Cuộc gặp phụ huynh sẽ được ILSE tổ chức sau mỗi bài kiểm tra chất lượng nhằm giúp giáo viên và phụ huynh có dịp trao đổi tình hình học tập của con.
- Học sinh còn học tiếng Anh thông qua các hoạt động ngoại khoá, ví dụ: làm mặt nạ, làm bánh ....

                   dsc_0065_0.jpg

Học viên mặt nạ theo hướng dẫn trong bài đọc hiểu 

dsc_0375_0.jpg

Đọc kỹ công thức trước khi làm bánh

dsc_0177_0.jpg
Tìm thêm tài liệu để bổ sung vào bài Nói

dsc_0266_0.jpg
Đọc sách và mượn sách đã trở thành thói quen hàng tuần của rất nhiều học viên ILSE

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn