Khai giảng khoá GCSE English Language

Thời lượng học: 60 giờ/khoá
Nội dung: Bạn được hướng dẫn đọc và cảm thụ các tác phẩm văn học, gồm tiểu thuyết và thơ, đang được sử dụng giảng dạy ở bậc GCSE-UK. Bạn sẽ được hướng dẫn viết đánh giá tác phẩm sau khi tìm hiểu.
Giáo trình: Giáo trình các trường phổ thông ở Anh đang sử dụng cho bậc học GCSE.
Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.0-5.5 trở lên. 
Lịch khai giảng dự kiến: 17/9/2019

Hãy học ngôn ngữ như người bản xứ học ngôn ngữ của mình !

Contact us

Room 203, N2D building,
Le Van Luong Street, Thanh Xuan District, Ha Noi
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn