ielts express

Đây là một trong những khoá học được ưa thích nhất tại ILSE trong thời gian qua. Liên tục các khoá vừa qua, ILSE luôn có ít nhất 02 học viên của lớp thi đạt IELTS 7.0 (tương đương tăng 2.0 IELTS bandscore so với điểm đầu vào) sau khi kết thúc khoá học.

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.0-5.5


Mục tiêu đầu ra: IELTS 6.0-6.5

Thời lượng
- Kỹ năng Nói và Viết: 44 giờ
- Kỹ năng Đọc và Nghe: 30 giờ

Số lượng học viên: tối đa 12

Nội dung khoá học:
- Cung cấp các dạng câu hỏi và hướng dẫn cách trả lời dựa trên gợi ý của câu trả lời mẫu
- Hướng dẫn các kỹ thuật làm nâng cao, đặc biệt đối với 02 kỹ năng Nói và Viết.
- Giúp học viên hiểu rõ tiêu chí chấm điểm cụ thể của mỗi kỹ năng.
- Học viên được thực hành mỗi buổi. Đặc biệt, trong kỹ năng Nói và Viết, giáo viên sẽ nhận xét cụ thể và hướng dẫn cách khắc phục điểm yếu và phát điểm mạnh trong bài thực hành ở mỗi buổi học.

Ưu đãi học phí:
- Giảm 5% cho nhóm 03 học viên cùng đăng ký học
- Giảm 5% cho học viên thân thiết của ILSE.

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn