ielts & proficiency speaking

Mục tiêu khoá học: Khoá học được thiết thế riêng cho học viên lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm giúp học viên hoàn thiện kỹ năng Nói của mình ở mức độ cao nhất, tự tin trong giao tiếp cuộc sống hàng ngay và trong môi trườn học thuật.

Yêu cầu đầu vào: IELTS Speaking 6.0+

Giáo trình: Giáo trình được thiết kế riêng dựa trên kết quả nghiên cứu các lý thuyết về kỹ năng Nói ở trình độ cao. 

Các kỹ năng được học trong khoá: Từ vựng theo chủ đề và ngữ pháp; Nghe, Ngữ pháp dành cho văn nói chính thống và không chính thống, các vấn đề văn hoá trong khi nói, các thành ngữ tiếng Anh hàng ngày và phát triển khả năng phản xạ với những tình huống nói bất ngờ không lường trước. 

Phương pháp học: Lý thuyết, bài tập nhóm, dự án theo nhóm, thảo luận, tranh luận, thuyết trình cá nhân và thuyết trình nhóm. 

Thời lượng: 60 giờ

Sĩ số học viên: tối đa 12 học viên

Ưu đãi: 
- Giảm 5% cho nhóm 03 học viên trở lên cùng đăng ký học.
- Giảm 5% cho học viên thân thiết của ILSE.

Liên Hệ

Tầng 6, Trung tâm thương mại, Toà Hanoi Centerpoint,
27 Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
+84 (0)24 3555 8161
+84 (0)904 860 081
info@ilse.edu.vn